Senaste numret

Denna artikel föranleddes av Fredrik Perssons-Lahusens artiklar på kultursidan i Aftonbladet den 10 juni och 8 juli 2015. Hans artiklar förordade en verkningslös plakatpolitik, ”vänster” till formen men höger till innehållet, som inte skulle kunna …

SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTIS PARTISTYRELSE, FEBRUARI 1977 Denna resolution antogs enhälligt av Sveriges Kommunistiska Partis partistyrelse februari 1977. Den var riktad mot två felaktiga strömningar i partiet, som hade dominerat partidebatten under flera års tid. Den …

Ledare – MF nr 2/2020 ”I familjen är mannen borgerskapet, kvinnan representerar  proletariatet.” (Friedrich Engels) I detta nummer av Marxistiskt Forum behandlas kvinnofrågan i tre artiklar. Det är ingen tillfällighet; kommunister har alltid insett kvinnofrågans …