Senaste numret

Maos Zedongs essä ”Om motsättningar” anges ha haft som syfte att ”övervinna det dogmatiska tänkande som vid denna tid förekom i Kinas kommunistiska part och som utgjorde ett allvarligt fel”. Frågan är om inte Mao …

Denna artikel föranleddes av Fredrik Perssons-Lahusens artiklar på kultursidan i Aftonbladet den 10 juni och 8 juli 2015. Hans artiklar förordade en verkningslös plakatpolitik, ”vänster” till formen men höger till innehållet, som inte skulle kunna …

Ledare – MF nr 2/2020 ”I familjen är mannen borgerskapet, kvinnan representerar  proletariatet.” (Friedrich Engels) I detta nummer av Marxistiskt Forum behandlas kvinnofrågan i tre artiklar. Det är ingen tillfällighet; kommunister har alltid insett kvinnofrågans …