2021-2 omslag

Senaste numret

Blandat urval

Maos Zedongs essä ”Om motsättningar” anges ha haft som syfte att ”övervinna det dogmatiska tänkande som vid denna tid förekom i Kinas kommunistiska part och som utgjorde ett allvarligt fel”. Frågan är om inte Mao …

Sven Laurin – MF nr 1/2017 Detta är en artikel ur Marxistiskt Forum nr 1 (2017). Tidningen är en debattidning och för innehållet står författarna själva (förutom ledaren). För att det ska kunna bli något …

Sven Lindén – MF nr 1/2020 Sverige är idag ett av de hårdast drabbade länderna i världen. Inte i något annat land har så stor del av befolkningen dött under slutet av maj. När du …