Teoretiskt organ för
Kommunistiska Föreningen

Artiklar

2021

Nr 2 – Imperialismen

Ledare: Imperialismen föder krig och revolution
Om rivaliteten mellan USA och Kina
Det finns inga imperialistiska stater – och ingen anti-imperialism behövs heller
Maos två huvudmotsättningar?
Bokrecension: Imperialism in the 21th century – John Smith
Socialdemokratin och imperialismen
De superrike som klasse
Svensk imperialism i Baltikum
Den ekonomiska rivaliteten mellan USA och Kina

Nr 1 – Politisk ekonomi

Ledare: Ser vi slutet i tunneln?
Vad är “finansialisering”?
Reproduktivt arbete och klassamhället
En global profitkvot: ett nytt tillvägagångssätt
Mao Zedong och huvudmotsättningen
Marxistiska kristeorier
Grunderna till kapitalets cirkulation, del 1
Anwar Shaikh, konkurrensen och Lenin
Vad är logistik?

2019

Nr 1 – Klasser och klasskamp i Sverige

Ledare: Socialdemokraterna gjorde allt för att behålla regeringsmakten
Om problem med klassanalysen i Sverige
Riksdagen har skärpt anti-strejklagstiftningen ytterligare
Hamnavtalet i hamn. Och hur har ni det själva?
Kapitalism och arbetarimmigration
Arbetarklassen måste inte bara kämpa för sina kortsiktiga, ekonomiska intressen
Arbetare, löner och legal status
Stackars Mao Zedong, som inte ens var maoist
Göran Therborns nya klassanalys