MF 2018

Teser om kommunisterna och valen

1. Borgerlig demokrati är samtidigt borgerskapets diktatur Sverige råder borgerlig demokrati. Formellt innebär detta medborgarnas likhet inför lagen och att all makt utgår från folket. I verkligheten är emellertid lagarna, domstolarna och den administrativa apparaten på alla nivåer borgarklassens redskap for att bevara utsugningen och förtrycka de arbetande massorna.  De parlamentariska församlingarna (riksdag, landsting, kommunfullmäktige) …

Teser om kommunisterna och valen Läs mer »

Vad är ordförande Gonzalos bidrag till marxismen?

Denna artikel avser att förklara vad Ordförande Gonzalo har bidragit till marxismen, då det verkar som att många kamrater inte vet vilka hans bidrag är eller vad Gonzalos tänkande innebär. För att inleda denna artikel kan det vara värt att ge en kort översikt över Perus Kommunistiska Partis (PKP) historia. Ordförande Gonzalo är ordförande för …

Vad är ordförande Gonzalos bidrag till marxismen? Läs mer »

Vilka konsekvenser har identitetspolitiken?

I ett kapitalistiskt land består den grundläggande motsättningen mellan den kapitalistiska tillägnelsen och den alltmer församhälleligade produktionen (1), vilken på den politiska nivån manifesterar sig som motsättningen mellan proletariat och borgerskapet. Denna utgör huvudmotsättningen i Sverige idag. Huvudmotsättningen kan ändras på grund av såväl yttre faktorer som inre faktorer. Huvudmotsättningen är den motsättning som först …

Vilka konsekvenser har identitetspolitiken? Läs mer »

Valresultatet: Det blir pest eller kolera

Riksdagsvalet bjöd inte på några större överraskningar. Det var väntat att Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle gå tillbaka. Liberalerna behöll sin röstandel. Däremot gick Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna framåt. Valdeltagandet låg på 84,4 procent. Egentligen är den parlamentariska situationen i princip densamma som före riksdagsvalet.  Det rödgröna blocket är störst med ett mandats övervikt: …

Valresultatet: Det blir pest eller kolera Läs mer »

Kan Mao Zedongs vidareutveckling av marxismen-leninismen reduceras till en katekes?

De som vill återskapa ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige måste bygga på den vetenskapliga socialismen, som den framför allt har utvecklats av Marx/Engels, Lenin och Mao Zedong. Stalin begick många fel i samband med det socialistiska uppbygget i Sovjetunionen, men ledde Sovjetunionen under den heroiska kampen för att krossa Nazityskland. I motsats till Chrusjtjov …

Kan Mao Zedongs vidareutveckling av marxismen-leninismen reduceras till en katekes? Läs mer »

Ledare: Kampen fortsätter

Valrörelsen i Sverige är över och valresultatet är klart, men inte regeringsbildningen (se artikel på annan plats i detta nummer). Men för Kommunistiska Föreningen, som har som målsättning att återskapa ett revolutionärt kommunistiskt parti, är detta ingen avgörande fråga, eftersom den kommande regeringen under alla förhållanden kommer att bli pest eller kolera. Det viktiga idag …

Ledare: Kampen fortsätter Läs mer »