Teoretiskt organ för Kommunistiska Arbetarföreningen

Tema: Socialismen

Nr 2/2023

Sovjetunionen bestod som socialistiskt stat fram till Chrusjtjovs maktövertagande 1956 och Kina fram till Deng Xiaopings maktövertagande efter Mao Zedongs död 1976. Gemensamt för båda dessa stater var att revisionismen utvecklades i ledningen för respektive kommunistparti och inte i första hand var ett resultat av de arbetande massornas politiska verksamhet. Maktövertagandena skedde uppifrån och ned.

Frågan är därför varför detta skedde.

Ledare

Ledare: Varför detta första nummer av Marxistiskt Forum?

Redaktionskommittén - MF nr 1/2017 Detta är en artikel ur Marxistiskt Forum nr 1 (2017). Tidningen är en debattidning och för innehållet står författarna själva (förutom ledaren). I år är det 100 år sedan Oktoberrevolutionen, den...

Imperialismen föder krig och revolution

Imperialismen har hittills lett till två världskrig, men också till oktoberrevolutionen 1917 och till upprättandet av ett väldigt socialistiskt läger med Kina i spetsen efter andra världskriget. Det betyder inte att kommunisterna önskar eller...

Kris och krig i Ukraina

Detta nummer av Marxistiskt forum behandlar och lyfter fram kriget i Ukraina som inleddes av Rysslands invasion 24 februari 2022. Många bedömare överraskades av Rysslands anfallskrig. Men Putins regim är en imperialistisk regim, som...
”Låt hundra blommor blomma, låt hundra åsiktsriktningar tävla”
– Mao Zedong

Marxistiskt Forum är Kommunistiska Arbetarföreningens teoretiska organ. Tidningen riktar sig till den teoretiskt intresserade kommunisten och det är öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar till oss. Vi vill uppmuntra till en levande debatt och höja den teoretiska nivån både internt och externt.