Teoretiskt organ för Kommunistiska Arbetarföreningen

Om miljöfrågan

Att vi lever i en era av pågående och stundande klimatkatastrof har inte undgått någon av oss. Det senaste årtionden har sett ett massivt uppvaknande i just miljö- och klimatfrågor, där hotet mot planeten...

Senaste numret

Ledare

Stoppa försämringarna av LAS!

Ledare - MF nr 1/2020 LAS (Lagen om anställningsskydd) tillkom 1974 och Medbestämmandelagen (MBL) 1976. Båda var ett försök av den socialdemokratiska regeringen att ta loven av den strejkvåg i Sverige, som inleddes med hamnarbetarstrejken...

Imperialismen föder krig och revolution

Imperialismen har hittills lett till två världskrig, men också till oktoberrevolutionen 1917 och till upprättandet av ett väldigt socialistiskt läger med Kina i spetsen efter andra världskriget. Det betyder inte att kommunisterna önskar eller...

Om miljöfrågan

Att vi lever i en era av pågående och stundande klimatkatastrof har inte undgått någon av oss. Det senaste årtionden har sett ett massivt uppvaknande i just miljö- och klimatfrågor, där hotet mot planeten...
”Låt hundra blommor blomma, låt hundra åsiktsriktningar tävla”
– Mao Zedong

Marxistiskt Forum är Kommunistiska Arbetarföreningens teoretiska organ. Tidningen riktar sig till den teoretiskt intresserade kommunisten och det är öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar till oss. Vi vill uppmuntra till en levande debatt och höja den teoretiska nivån både internt och externt.

Tidigare nummer