Teoretiskt organ för Kommunistiska Arbetarföreningen

Tema: Socialismen

Nr 2/2023

Sovjetunionen bestod som socialistiskt stat fram till Chrusjtjovs maktövertagande 1956 och Kina fram till Deng Xiaopings maktövertagande efter Mao Zedongs död 1976. Gemensamt för båda dessa stater var att revisionismen utvecklades i ledningen för respektive kommunistparti och inte i första hand var ett resultat av de arbetande massornas politiska verksamhet. Maktövertagandena skedde uppifrån och ned.

Frågan är därför varför detta skedde.

Ledare

Om miljöfrågan

Att vi lever i en era av pågående och stundande klimatkatastrof har inte undgått någon av oss. Det senaste årtionden har sett ett massivt uppvaknande i just miljö- och klimatfrågor, där hotet mot planeten...

Kommunisterna och kvinnofrågan

Ledare - MF nr 2/2020 ”I familjen är mannen borgerskapet, kvinnan representerar  proletariatet.” (Friedrich Engels) I detta nummer av Marxistiskt Forum behandlas kvinnofrågan i tre artiklar. Det är ingen tillfällighet; kommunister har alltid insett kvinnofrågans betydelse....

Om valet 2022

Den elfte september 2022 går Sveriges väljarkår till valurnorna för att lägga sina röster på något av två politiska block, lett av socialdemokraterna eller moderaterna, som kommer att bilda regering. Detta är höjdpunkten på...
”Låt hundra blommor blomma, låt hundra åsiktsriktningar tävla”
– Mao Zedong

Marxistiskt Forum är Kommunistiska Arbetarföreningens teoretiska organ. Tidningen riktar sig till den teoretiskt intresserade kommunisten och det är öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar till oss. Vi vill uppmuntra till en levande debatt och höja den teoretiska nivån både internt och externt.