Teoretiskt organ för Kommunistiska Arbetarföreningen

Regeringens coronastrategi – ett cyniskt spel med människoliv

Sven Lindén – MF nr 1/2020

Sverige är idag ett av de hårdast drabbade länderna i världen. Inte i något annat land har så stor del av befolkningen dött under slutet av maj. När du läser detta har Sveriges dödstal gått om de kinesiska. Sammantaget över hela pandemin har dödligheten bara varit högre i fem länder, Belgien, Italien, Spanien, Storbritannien och Frankrike. Hur hamnade vi här?

Den svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten gjorde i pandemins början ett unikt vägval. När andra länder vidtog kraftfulla åtgärder för att helt stoppa spridningen av viruset så såg man i vårt land mer till industrin och näringslivets intressen än till människoliv. Produktionen skulle hållas igång och arbetarklassen skulle ta sig till jobbet som vanligt medan tjänstemän och byråkrater kunde skydda sig från smittan genom att ”jobba hemma”.

Några aktuella siffror på dödstal per yrkesgrupp finns inte i Sverige men i Storbritannien har tidningen The Guardian tagit fram sådana. Slutsatsen är bland annat att dödligheten hos säkerhetsvakter, byggjobbare, taxichaufförer, städare, kockar, vårdare och maskinoperatörer är betydligt högre än hos högavlönade tjänstemän. Det är fyra gånger mer sannolikt att en man som har ett låglönejobb avlider av viruset än att en manlig tjänsteman gör det. En kvinnlig vårdare löper dubbelt så stor risk att dö jämfört med en kvinna som har ett jobb inom tjänstesektorn. (Arbetet 12 maj)

Miljarder till näringslivet…
Regeringen var snabb med att lansera olika stödåtgärder till företagen. En lång rad stödpaket för näringslivet har genomförts, stödpaket som vanligt folk kommer att tvingas betala tillbaka via skatten i många år framöver:
• Stödpaket till bankerna. Riksbanken lånar ut 500 miljarder till bankerna med 0% ränta. (13 mars)
• Stödköp av obligationer och företagspapper för 300 miljarder. (16 mars)
• Krispaket med korttidspermitteringar. 300 miljarder. (16 mars)
• Paket till småföretagen värt 33 miljarder. (25 mars)
• Omställningsstöd till företag. 39 miljarder. (30 mars)

…men arbetslösheten skjuter i höjden.

Trots dessa frikostiga subventioner till företagen har arbetslösheten skjutit i höjden. Under april registrerades 80 000 nya arbetslösa och den öppna arbetslösheten ökade till 450 000 och ökningen fortsätter, med cirka 10 000 nya arbetslösa i veckan under maj.

Var är skyddsutrustningen? Var är testerna?
Miljarder till företagen, men samtidigt har det saknats skyddsutrustning för personal inom hemtjänst, äldreomsorg och sjukvård. Spelet kring tester har varit en katastrof och när detta skrivs går det fortfarande inte att få en test på en vårdcentral, även om du har symptom på Covid-19. För att skydda arbetare inom serviceyrken och de äldre har det saknats resurser.

Folkhälsomyndigheten – ett lydigt redskap
Sverige har en myndighet som ska skydda befolkningen mot epidemier. Men myndigheten har gått i kapitalets och regeringens ledband. I början förnekade man riskerna med coronaepidemin, därefter ville man inte vidta åtgärder som skulle inskränka hemvändande alpturisters frihet och tvinga dem till karantän. På de dagliga presskonferenserna har man konsekvent tonat ner dödstalen, trots att det blivit mer och mer uppenbart att ”den svenska strategin” leder till massdöd. Man har inte tyckt att testning är viktigt, man har inte tyckt att det behövs skyddsutrustning i t ex hemtjänsten.

I Estoniakatastrofen dog 501 svenskar, i tsunamin 534. Snart har 10 gånger så många i vårt land dött i coronaepidemin som i dessa katastrofer. Nu krävs en massmobilisering mot regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Sätt stopp för massdöden!

Sven Lindén