Teoretiskt organ för Kommunistiska Arbetarföreningen

Maoismen er ingen “etikett”

Nyckelord: Gonzalo, PKP, Perus kommunistiska parti, Marxistiskt forum, Rickard B. Turesson, Ragnar Röd, Maoism