Teoretiskt organ för
Kommunistiska Föreningen

Artiklar

2022


Nr 3 – Valet 2022

Ledare: Om valet 2022
Partifinansiering i Sverige
Det finns två felaktiga linjer i fråga om synen på valen och parlamentarismen
Mot Kommunistiska partiet
Kommentar om Hans Kallenius artikel om dialektisk materialism i MF 1/2022
Replik om Bo Gustafsson och dialektiken

Nr 2 – Kriget i Ukraina


Ledare: Kris och krig i Ukraina
Varför har Ryssland angripit Ukraina?
Rapport från ett krig
Om den väpnade konflikten i Ukraina: Intervju med Marco L. Valbuena om Filippinernas kommunistiska partis ställningstagande
Ny huvudmotsättning i världen?
Pakistans premiärminister avsätts: Till vilken grad var USA inblandade?
Varför Rysslands krig är ett imperialistiskt krig
Några tankar om Hans Kallenius syn på den dialektiska materialismen
Svar till Hans Kallenius

Nr 1 – Miljön

Ledare: Om miljöfrågan
Andreas Malm och taktiken för klimatrörelsen
Ekologins fyra lagar och kapitalismens fyra anti-ekologiska lagar
IPCC-rapporten: Nyckelresultat och radikala konsekvenser
Från Marx och Engels till dagens miljökamp
USA:s militär förorenar hela världen
Bo Gustafsson och den dialektiska materialismen

2021

 
Nr 3 – Filosofi

Ledare: Varför är marxistisk filosofi viktig?
Materialism och idealism
Recension: “Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet”
Teser om Feuerbach
Engels emergenta dialektik
Marx & Engels: Brev om filosofi
Efter trettio år
Kommentar till Bo Gustafssons efterord

Nr 2 – Imperialismen

Ledare: Imperialismen föder krig och revolution
Om rivaliteten mellan USA och Kina
Det finns inga imperialistiska stater – och ingen anti-imperialism behövs heller
Maos två huvudmotsättningar?
Bokrecension: Imperialism in the 21th century – John Smith
Socialdemokratin och imperialismen
De superrike som klasse
Svensk imperialism i Baltikum
Den ekonomiska rivaliteten mellan USA och Kina

Nr 1 – Politisk ekonomi

Ledare: Ser vi slutet i tunneln?
Vad är “finansialisering”?
Reproduktivt arbete och klassamhället
En global profitkvot: ett nytt tillvägagångssätt
Mao Zedong och huvudmotsättningen
Marxistiska kristeorier
Grunderna till kapitalets cirkulation, del 1
Anwar Shaikh, konkurrensen och Lenin
Vad är logistik?

2019

Nr 1 – Klasser och klasskamp i Sverige

Ledare: Socialdemokraterna gjorde allt för att behålla regeringsmakten
Om problem med klassanalysen i Sverige
Riksdagen har skärpt anti-strejklagstiftningen ytterligare
Hamnavtalet i hamn. Och hur har ni det själva?
Kapitalism och arbetarimmigration
Arbetarklassen måste inte bara kämpa för sina kortsiktiga, ekonomiska intressen
Arbetare, löner och legal status
Stackars Mao Zedong, som inte ens var maoist
Göran Therborns nya klassanalys