Teoretiskt organ för Kommunistiska Arbetarföreningen

Artiklar

2023


Nr 1 – “Vänster”-revisionism
    • Ledare: Om “vänster”-revisionismen
    • Gonzalism: en “vänster”-revisionistisk avvikelse
    • Gonzalismen och terrorismen en inledning till Den västeuropeiska “stadsgerillans” felaktiga linje
    • Den västeuropeiska “stadsgerillans” felaktiga linje
    • Replik till KL om Bo G och dialektiken
    • Hans Kallenius och naturens dialektik
Nr 2 – Socialismen
    • Ledare: Varför har socialistiska stater urartat?
    • Kampen för att faktiskt bygga ett socialistiskt samhälle
    • Vad är socialism?
    • En socialistisk vision
    • Masslinjen och kampen mot byråkratin
    • Recension av Rethinking Socialism: What Is Socialist Transition?

2022


Nr 3 – Valet 2022
 
Nr 2 – Kriget i Ukraina
    • Ledare: Kris och krig i Ukraina
    • Varför har Ryssland angripit Ukraina?
    • Rapport från ett krig
    • Om den väpnade konflikten i Ukraina: Intervju med Marco L. Valbuena om Filippinernas kommunistiska partis ställningstagande
    • Ny huvudmotsättning i världen?
    • Pakistans premiärminister avsätts: Till vilken grad var USA inblandade?
    • Varför Rysslands krig är ett imperialistiskt krig
    • Några tankar om Hans Kallenius syn på den dialektiska materialismen
    • Svar till Hans Kallenius
 
Nr 1 – Miljön
    • Ledare: Om miljöfrågan
    • Andreas Malm och taktiken för klimatrörelsen
    • Ekologins fyra lagar och kapitalismens fyra anti-ekologiska lagar
    • IPCC-rapporten: Nyckelresultat och radikala konsekvenser
    • Från Marx och Engels till dagens miljökamp
    • USA:s militär förorenar hela världen
    • Bo Gustafsson och den dialektiska materialismen

2021


Nr 3 – Filosofi
    • Ledare: Varför är marxistisk filosofi viktig?
    • Materialism och idealism
    • Recension: “Vårt enda liv: sekulär tro och andlig frihet”
    • Teser om Feuerbach
    • Engels emergenta dialektik
    • Marx & Engels: Brev om filosofi
    • Efter trettio år
    • Kommentar till Bo Gustafssons efterord
 
Nr 2 – Imperialismen
    • Ledare: Imperialismen föder krig och revolution
    • Om rivaliteten mellan USA och Kina
    • Det finns inga imperialistiska stater – och ingen anti-imperialism behövs heller
    • Maos två huvudmotsättningar?
    • Bokrecension: Imperialism in the 21th century – John Smith
    • Socialdemokratin och imperialismen
    • De superrike som klasse
    • Svensk imperialism i Baltikum
    • Den ekonomiska rivaliteten mellan USA och Kina
 
Nr 1 – Politisk ekonomi
    • Ledare: Ser vi slutet i tunneln?
    • Vad är “finansialisering”?
    • Reproduktivt arbete och klassamhället
    • En global profitkvot: ett nytt tillvägagångssätt
    • Mao Zedong och huvudmotsättningen
    • Marxistiska kristeorier
    • Grunderna till kapitalets cirkulation, del 1
    • Anwar Shaikh, konkurrensen och Lenin
    • Vad är logistik?

2019


Nr 1 – Klasser och klasskamp i Sverige