MF 2/2020

En kommentar till ”Om motsättningar”

Maos Zedongs essä ”Om motsättningar” anges ha haft som syfte att ”övervinna det dogmatiska tänkande som vid denna tid förekom i Kinas kommunistiska part och som utgjorde ett allvarligt fel”. Frågan är om inte Mao själv i denna uppsats gjorde sig skyldig till viss dogmatism i tesen om huvudmotsättningen, vilket sedan påverkat en del anhängares …

En kommentar till ”Om motsättningar” Läs mer »

Kommunisterna och den nationella frågan

Denna artikel föranleddes av Fredrik Perssons-Lahusens artiklar på kultursidan i Aftonbladet den 10 juni och 8 juli 2015. Hans artiklar förordade en verkningslös plakatpolitik, ”vänster” till formen men höger till innehållet, som inte skulle kunna att slå undan benen på rasismen, fascistiska, högerextremistiska och högerpopulistiska partier och organisationer. Den som vill ta ställning till frågan …

Kommunisterna och den nationella frågan Läs mer »

Partistyrelseresolution i kvinnofrågan, februari 1977

SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTIS PARTISTYRELSE, FEBRUARI 1977 Denna resolution antogs enhälligt av Sveriges Kommunistiska Partis partistyrelse februari 1977. Den var riktad mot två felaktiga strömningar i partiet, som hade dominerat partidebatten under flera års tid. Den ena såg kvinnornas, särskilt arbetarkvinnornas, ökande deltagande i den samhälleliga produktionen egentligen som något negativt och den andra, som var …

Partistyrelseresolution i kvinnofrågan, februari 1977 Läs mer »

Kvinnorörelsens historia och utveckling i Sverige

Förtrycket av kvinnor har historien igenom mötts av motstånd av individuella, eller grupper av, kvinnor. Genom större delen av historien kom protesterna främst till uttryck genom olika kvinnliga författares litterära verk, där de höjde sin röst mot sin samtid. Christine de Pizans Kvinnostaden från 1405 är ett sådant exempel, där författaren frågar Gud ”Skapade du …

Kvinnorörelsens historia och utveckling i Sverige Läs mer »

Kommunisterna och kvinnofrågan

Ledare – MF nr 2/2020 ”I familjen är mannen borgerskapet, kvinnan representerar  proletariatet.” (Friedrich Engels) I detta nummer av Marxistiskt Forum behandlas kvinnofrågan i tre artiklar. Det är ingen tillfällighet; kommunister har alltid insett kvinnofrågans betydelse. Redan i Kommunistiska Manifestet konstaterade Karl Marx och Friedrich Engels: ”Borgaren ser i sin hustru blott ett produktionsinstrument. Han …

Kommunisterna och kvinnofrågan Läs mer »