Teoretiskt organ för Kommunistiska Arbetarföreningen

Om Marxistiskt Forum

Marxistiskt Forum är Kommunistiska Arbetarföreningens teoretiska organ. Tidningen riktar sig till den som är intresserad av marxistisk teori och det är öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar till oss. Vi vill uppmuntra till en levande debatt och höjda den teoretiska nivån både internt och externt.

Marxistiskt Forum är samma namn som Kommunistiska förbundet (marxist-leninisterna) / Sveriges kommunistiska parti hade på sin teoretiska tidskrift mellan 1965 till 1985. Mellan 2017-2022 var det Kommunistiska Föreningen som stod för tidningen. Efter att Kommunistiska Föreningen splittrats hösten 2022, övertog nybildade Kommunistiska Arbetarföreningen tidningen.

Marxistiskt Forum publicerar regelbundet nätartiklar på Kommunistiska Arbetarföreningens webbsida: www.arbetarforeningen.se/marxistiskt-forum/

Marxistiskt Forum är en ideell förening och har inget vinstsyfte. Redaktionen och skribenterna får ingen lön/ersättning. Alla inkomster från försäljningen av våra nummer går till att betala tryckkostnaden för nya nummer. För ledaren står Marxistiskt Forums redaktion, och för övriga artiklar står enbart författarna själva.