Teoretiskt organ för
Kommunistiska Föreningen

Om oss

Kommunistiska Föreningen startade 2017 tidningen Marxistiskt Forum (MF). MF är samma namn som KFML/SKP hade på sin teoretiska tidskrift mellan 1965 till 1985. Tanken är att tidningen ska fylla samma funktion som den gamla tidningen och bidra till att höja den teoretiska nivån både internt och externt.

Artiklarna i tidningen riktar sig till den teoretiskt intresserade kommunisten och det är öppet för alla och en var som känner sig hågad att skicka in artiklar till marxistisktforum@protonmail.com. Föreningen vill uppmana till en levande debatt och kommer ta in artiklar som kritiserar vår ideologi eller vår praktik. Vi tror inte på att undertrycka kritik utan att dra lärdom av den.

Obs! Tidningen är en debattidning och för innehållet står författarna själva (förutom ledaren).